Opći uvjeti za prodavače

Opće odredbe uvjeta prodaje
Nositelj svih prava na internet stranici e.bay.hr je trgovačko društvo DOPI GRUPA j.d.o.o., Srednjaci 24 ,10000 Zagreb, OIB: 60385712857 (dalje u tekstu: DOPI GRUPA). DOPI GRUPA putem navedene stranice pruža uslugu posredovanja u prodaji proizvoda između prodavača iz Hrvatske i kupaca (potrošača i pravnih osoba iz svih zemalja Europske Unije), a sve putem svog servisa – e.Bay.hr web aplikacija  (dalje u tekstu: Aplikacija).

Ugovorne strane
Prodavač – svaka pravna osoba s registriranom poslovnom djelatnošću u Republici Hrvatskoj
Kupac – potrošač ili pravna osoba s registriranom poslovnom djelatnošću u svim zemljama Europske Unije.
Posrednik – DOPI GRUPA
Vlasnik platforme za kupoprodaju - eBay

Opis usluge i način prodaje
DOPI GRUPA, kao registriran online posrednik u Republici Hrvatskoj te poslovni partner tvrtke eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Switzerland, nudi Prodavačima u Republici Hrvatskoj mogućnost prodaje raznovrsnih proizvoda za široku ili specijalniziranu potrošnju na međunarodnoj platformi eBay.com i eBay.co.uk.
Prodavač u Aplikaciji putem unaprijed definiranog sučelja odgovori na 10-15 pitanja o samom proizvodu kojeg prodaje, njegovoj namjeni, količini u ponudi, dostupnim varijacijama proizvoda, itd. Također, Prodavač je obavezan dostaviti minimalno 1 (jednu) sliku proizvoda i odrediti minimalnu cijenu po kojoj želi biti isplaćen u slučaju zaključenja kupoprodaje.
Za uslugu stavljanja proizvoda na prodaju se DOPI GRUPA-i plaća unaprijed određena cijena oglasa koju Prodavač može vidjeti prilikom ispunjavanja upitnika za kupoprodaju. Po primitku podataka o proizvodu koji želi Prodavač prodavati, DOPI GRUPA će poslati Prodavaču automatizirani e-mail s podacima za plaćanje za objavljivanje oglasa za prodaju. Po primitku uplate na IBAN DOPI GRUPA-e od strane Prodavača, DOPI GRUPA će aktivirani oglas unutar 24h na odabranim eBay platformama te će isit biti vidljiv Kupcima iz svih zemalja Europske Unije sljedećih 30 (trideset) dana.

Komunikacija na relaciji Prodavač - Kupac
DOPI GRUPA se obvezuje dostaviti odgovore potencijalnim Kupcima za proizvod/e koje nudi Prodavač. Ukoliko DOPI GRUPA neće imati sve potrebne informacije o proizvodu kojeg prodaje Prodavač, u što kraćem roku će kontaktirati Prodavača sa zahtjevom za dostavom dodatnih informacija o proizvodu a sve u cilju kvalitetne komunikacije s Kupcima te stvaranjem veće mogućnosti za realizaciju kupoprodaje. 

Kupoprodaja
U slučaju kada Kupac izvrši plaćanje za proizvod koji nudi Prodavač, DOPI GRUPA će u roku 24h o tome obavijestiti Prodavača te dostaviti Prodavaču:
 • Cijelokupne podatke za dostavu proizvoda
Prodavač se obvezuje odmah i bez odlaganja po zaprimanju podataka za dostavu, a najkasnije u sljedećih 48 radnih sati napraviti sljedeće:
 • Staviti proizvod u ambalažu i napraviti nekoliko fotografija proizvoda u ambalaži
 • Kvalitetno i pažljivo zapakirati proizvodu u ambalažu a sve u cilju što manje mogućnosti oštećenja proizvoda u transportu
 • Slikati zapakiranu ambalažu s podacima za pošiljatelja i primatelja ( Pošiljatelj – Prodavač, Primatelj - Kupac )
 • Putem Hrvatske pošte poslati paket preporučeni paket Kupcu
 • Dostaviti DOPI GRUPA-i sliku preporučene potvrde ovjerene od strane djelatnika Hrvatske pošte

Po primitku paketa, Kupac javlja DOPI GRUPA-i informaciju o stanju dobivenog paketa i proizvodu/ima u pakiranju. Ukoliko Kupac je zadovoljan onim što je naručio te ukoliko je dobio ono što je Prodavač prodavao, Prodavaču će biti odobrena isplata traženog iznosa + nadokanda troškova plaćene poštarine u roku 30 dana na IBAN poslovnog računa.
*nadokana troškova poštarine će biti isplaćena do najvećeg iznosa standardne preporučene pošiljke za težinu paketa koji je Prodavač naveo prilikom slanja zahtjeva za objavu oglasa prodaje. Eventualnu razliku u cijeni poštarine snosi Prodavač.

Aktivacija i dostava Ugovornih odredbi
Prodavač uplatom usluge za objavu oglasa prihvaća sve odredbe iz ovih Općih uvjeta za prodavače te isit dan stupaju na snagu.
DOPI GRUPA se obvezuje pisanim putem dostaviti Prodavaču prihvaćene Opće uvjete za prodavače.

Obveze Prodavača
Prodavač se obvezuje osim poštivanja odredbi iz Kupoprodaje i:
 • Prodavati proizvode koji nisu zakonom zabranjeni u nekoj od zemalja Europske unije
 • Obavijestiti DOPI GRUPA-u u slučaju da proizvod proda na neki drugi način
 • Neće prodavati isti proizvod na eBay-u putem nekog drugačijeg angažmana
 • U slučaju realizacije kupoprodaje, poslati Kupcu istovjetno ono što je prodavao u trenutku slanja zahtjeva za objavu oglasa
 • Omogućiti Kupcu povrat robe unutar 14 dana od dana zaprimanja bez potrebe Kupca za navođenjem razloga. U tom slučaju, Prodavač se obvezuje vratiti zaprimljen iznos kupoprodaje na poslovni račun DOPI GRUPA-e u roku 3 dana od dana zaprimanja proizvoda.
  Prodavač nije dužan snositi troškove povratne poštarine u ovom slučaju.
 • Omogućiti Kupcu ovlašteni servis i zamjenske dijelove za proizvod sljedeće 2 godine od dana obavljene kupoprodaje
 • Zaprimiti na servis o svom trošku proizvod od Kupca u garantnom roku

Troškovi Prodavača
Osnovni troškovi prodavača su plaćanje naknade za objavu oglasa. Objavljen oglas vrijedi 30 dana te DOPI GRUPA ne vraća niti u jednom slučaju plaćenu naknadu za objavu oglasa.
Prodavač u određenim slučajevima snosi dodatne troškove kao što su:
 • Slanje dodatnog paketa Kupcu ukoliko nije dostavio sve potrebne elemente proizvoda kojeg je prodavao
 • Trošak povratne poštarine u slučajevima kada Kupac javi:
  - da je zaprimljen proizvod neispravan ili neupotrebljiv
  - da ne odgovara opisu i slikama koje je Prodavač naveo prilikom objave oglasa
  - da je zaprimljen pogrešan proizvod
  - da zaprimljen proizvod nema sve potrebne elemente
  - da je zaprimljen proizvod stigao oštećen
  - da zaprimljen proizvod nije autentičan
Prodavač će biti isplaćen za kupoprodaju i plaćenu poštarinu prema Kupcu samo u slučaju ukoliko ispuni sve potrebne radnje da Kupac zaprimi proizvod/e u roku 30 dana koje je kupio iz stanja navedenog u oglasu. U protivnom, DOPI GRUPA odbija napraviti isplatu

Troškovi Kupca
Osnovni troškovi kupca su plaćanje prozivoda i poštarine za dostavu proizvoda do adrese Kupca.
Kupac u određenim slučajevima snosi troškove povratne poštarine prema Prodavaču i to ako:
 • Roba ne odgovara (boja, veličina, itd..)
 • Se predomislio
 • Negdje pronašao bolju cijenu za isti prozivod
 • Ne sviđa mu se
 • Naručen greškom
 • Ne želi navesti razlog povrata
   
Dodatne usluge
Prodavač može zatražiti od DOPI GRUPA-e za svaki objavljen oglas jednom u 30 dana besplatnu izmjenu detalja u oglasu. Svaka sljedeća izmjena detalja oglasa unutar 30 dana od objave se naplaćuje sukladno važećem cjeniku usluga.

Isključenja od odgovornosti DOPI GRUPA-e
DOPI GRUPA je posrednik između Prodavača i Kupaca te samim time ne garantira isplatu za ostvarenu kupoprodaju. Ukoliko iz bilo kojeg razloga, eBay odbije napraviti isplatu kupoprodaje DOPI GRUPA-i za Prodavača, isto će napraviti i DOPI GRUPA prema Prodavaču a o tome dostviti dokaze Prodavaču kako je odbijena isplata za obavljenu kupoprodaju.

Ostale odredbe
Prodavače upućujemo da prije slanja zahtjeva za objavu oglasa upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim sovjim pravima i obvezama.
DOPI GRUPA pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
DOPI GRUPA pridržava pravo ukidanja usluge prodaje i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Aplikacije u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
DOPI GRUPA pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge prodaje putem Aplikacije u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
DOPI GRUPA se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na shop.e.bay.hr. DOPI GRUPA zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Nadležni sud
Prodavač i DOPI GRUPA će sve probleme pokušati riješiti razumno i mirnim putem. Ukoliko to ne uspiju, nadležan je Sud u Zagrebu.

Bogato iskustvo u naručivanju proizvoda s eBay-a za naše kupce, naučilo nas je što kupcima u Hrvatskoj treba. Treba im jednostavni način naručivanja, plaćanja i kvalitetna podrška. S nama - imate to sve!

I na kanalima


Načini plaćanja

X

Zabrana kopiranja

Tekstualni i slikovni materijal ove web stranice je vlasništvo tvrtke DOPI GRUPA j.d.o.o., te je kao takav zaštićen od kopiranja.